Witam Ci? w Polsce

Letra de 'Witam Ci? w Polsce' por Z.B.U.K.U

Witam cie w Polsce, ludzie cie tu zabij? za fors?

Wbij? ci w plecy nó?, wcze?niej cz?stuj? cie tortem
Cz?stuj?c kielonkiem, tradycyjn? zagryzk?
Tu ?eby popi? wódk? czasem kupuje si? piwko
Tutaj masz wszystko, od dziwek po dragi ?wiata
Mo?esz ?pa?, pi?, rucha?, baka?, potem wraca?
?yjesz jak na wczasach, gdy masz zagraniczn? pensj?
Jak pracujesz gdzie ?yjesz, masz jedynie depresje
Witam cie w mie?cie, ka?de miasto ma klimat
W Polsce w ?adnym mie?cie radze ci si? nie zaczyna?
Cho? nikt tu nie zabija jak gangi Fel Salvadore
Wkurwisz tych co nie trzeba i masz tu za?atwione
Tu ka?dy dobry ziomek i ka?da dobra dziewczyna
Wie co gdzie i jak i z kim trzeba trzyma?, ej
Zbuku zaczyna, witam cie teraz w Polsce
Zamiast chlebem i sol? witam tym trackiem i jointem [Hook] x2
Witamy w Polsce, to ja Welcome to Jam-rock.
Tylko w tym kraju wpierdol dostaniesz za darmo
Ale te? cie nakarmi?, go?? jest w Polsce Bogiem
Jedyny kraj na ?wiecie za który oddam co mog?

Witam cie w Polsce, to kraj co zdoby? s?aw?
Nie daj?c innym dupy, tylko daj?c innym rad?
Najecha? na nas frajer, z swastyk?, ?miesznym w?sem
Pope?ni? samobójstwo bo gówno wiedzia? o Polsce
Polska nie jest pionkiem, nie podda si? jak Czechy
Bo jak zajdzie potrzeba na czo?gi bierzesz sztachety
Nie oddam wam tej gleby, ?ycie odda?bym za ni?
Jeba? tych polityków, oni tego nie kumaj?
Ten kraj jest moj? mam? bo wychowa? polaka
Jak patrz? co oni z nim robi? to chce mi si? p?aka?
Ej, panie biurokrata, chcesz sprzeda? moj? Polsk??
Po moim trupie kurwa, to nawet mo?e owszem
Ale teraz j? oszcz?d?, jestem patriot?
Witam cie w kraju gdzie nie ma z?ó? cho? króluje z?oto
Gdzie ka?dy chce by? sob? ale musi zmieni? mask?
Dobrze, ?e w tej Polsce chocia? garstka g?osi prawd? [Hook] x2
Witamy w Polsce, to ja Welcome to Jam-rock.
Tylko w tym kraju wpierdol dostaniesz za darmo
Ale te? cie nakarmi?, go?? jest w Polsce Bogiem
Jedyny kraj na ?wiecie za który oddam co mog?

Witam cie w Polsce, to kraj który mam w sercu
Kraj grubych ryb i zwyk?ych drobnych przest?pców
Nie by?o tu Beatlesów, Stonesów czy Elvisa
Cho? Maryla Rodowicz gra koncerty do dzisiaj
Moje imi? Micha?, moja ksywa Z.B.U.K.U
I witam cie w kraju, który jest efektem cudów
Kraj co powsta? z gruzów, jak ognisty feniks
Kraj, który nie chce i nie da jej si? zmieni?
Kiedy? zniewoleni, prawie wieki lat dwadzie?cia
No?e w nasze plecy chyba wbija? ca?y wszech?wiat
Kr?ci si? a? ?ezka, gdy pomy?l? o tym
?e pradziadek walczy? ?eby walut? by? z?oty
Nie zapomn? o tym, nie ma takiej opcji
Witam w kraju w którym ka?dy ka?demu zazdro?ci
Ka?dy chce pieni??ki cho? tu je ma nie wielu
Witaj w Polsce, a teraz wró? do refrenu

[Hook] x2
Witamy w Polsce, to ja Welcome to Jam-rock.
Tylko w tym kraju wpierdol dostaniesz za darmo
Ale te? cie nakarmi?, go?? jest w Polsce Bogiem
Jedyny kraj na ?wiecie za który oddam co mog?

El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado y con propósito meramente educativo, se prohibe su reproducción y uso con fines comerciales